Nasza strona używa plików „cookies" m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Więcej infomacji >>

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest My Sweet Room s.c. z siedzibą przy ul. Semaforowej 1, w Tarnowskich Górach (kod pocztowy: 42-600), tel: 575 333 510 , adres e-mail: kontakt@mysweetroom.pl

 

2. Celem zbierania danych jest wyłącznie realizacja zamówień, organizacja dostaw oraz obsługa posprzedażowa w tym gwarancyjna. W przypadku zapisu do newslettera, podane dane zostaną wykorzystane do wysyłania informacji o charakterze marketingowo-handlowym.

 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu ( realizacja zamówienia, dostawa towaru, obsługa posprzedażowa i gwarancyjna lub wysyłka newslettera, w przypadku zapisu do niego). W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie powyższych celów.

 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.