Regulamin Projektu Pokoju

 

1.         Firma „My Sweet Room s.c.” świadczy usługę wizualizacji wnętrz pokoi wyłącznie z użyciem materiałów, które znajdują się w aktualnej ofercie dostępnej w naszym sklepie. Wizualizacja jest wykonywana z użyciem programu CAD Dekor.

 

2.       Usługa realizowana jest dla Klientów, którzy mają zamiar dokonać zakupu mebli w sklepie My Sweet Room s.c. w Tarnowskich Górach przy ul. Semaforowej 1. 

 

3.       Klient zainteresowany promocją zobowiązany jest do wpłacenia zadatku za usługę w wysokości 500 zł brutto za każde pomieszczenie. Dotyczy to zarówno prezentacji wizualizacji w salonie My Sweet Room, jak i prezentacji wizualizacji wysłanych drogą mailową.

 

4.       Usługa wizualizacji jest bezpłatna dla Klientów dokonujących zakupu w sklepie „My Sweet Room” za min. 6000 zł brutto.  Zadatek o którym mowa w pkt 3 powyżej zostanie zaliczony na poczet zamówienia złożonego w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawionego ostatecznego projektu (wizualizacji).  Po upływie wskazanego terminu nie ma możliwości zaliczenia ww. kwoty na poczet zamówienia. W przypadku projektu gratisowego (dotyczy klientów, którzy najpierw dokonali zamówienia na kwotę conajmniej 6000 zł brutto) dokumenty potrzebne do realizacji projektu należy wysłać w terminie maksymalnie trzech miesięcy od daty zakupu.

 

5.       Wycena produktów zawartych w projekcie ważna jest 7 dni od daty jej dostarczenia. W przypadku przekroczenia terminu 7 dni, ceny lub rabaty mogą ulec zmianie. W przypadku chęci skorzystania przez klienta z aktualnie obowiązującej promocji – ceny obowiązują zgodnie z terminami promocji.

 

6.     Klient zobowiązuje się do podania danych wymaganych do wykonania wizualizacji (wymiary pomieszczenia, ilość oraz wymiary otworów drzwiowych i okiennych, inne otwory oraz wystające elementy zabudowy, wybór kolekcji, opis preferencji, inspiracji projektowych, zdjęć pokoju). Podane wymiary powinny być wymiarami końcowymi tzn. po wykonaniu wylewek, tynków oraz sufitów. Niezbędne jest również podanie podstawowych informacji dotyczących kontaktu z Klientem.


7.       Klient zobowiązuje się, że do podania danych określony w pkt 7 powyżej zgodnych ze stanem rzeczywistym, za niezgodność podanych wymiarów ze stanem rzeczywistym oraz związane z tym skutki Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

 

8.       Realizacja usługi wizualizacji wnętrza polega na wykonaniu rysunku pomieszczenia oraz na dokonaniu aranżacji wnętrza.

 

9.     Projektant zobowiązuje się do wykonania wizualizacji wnętrza pokoju  w terminie 21 dni od daty zlecenia usługi.

 

10.       Projektant zastrzega sobie możliwość zmiany terminu. Warunkiem jest poinformowanie o tym fakcie Klienta i podanie nowej daty realizacji projektu.

 

11.     Termin realizacji zostanie przesunięty, jeżeli nie zostaną dostarczone przez Klienta wszystkie niezbędne dane do wykonania wizualizacji.

 

12.     W przypadku prezentacji w salonie projektant przygotowuje jedną wersje wizualizacji oraz odbywa 1 spotkanie w celu konsultacji i poprawek wizualizacji.  W przypadku prezentacji zdalnej projekt omawiany jest telefonicznie a klient może wprowadzić 2 poprawki do wizualizacji.


13.     Wizualizacja pokoju ma charakter poglądowy i może jedynie stanowić materiał pomocniczy ułatwiający zakup klientom niezbędnych materiałów. Wizualizacja nie stanowi dokumentacji architektoniczna – budowlanej.

 

14.     Firma „My Sweet Room s.c.” zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wykonanych wizualizacji w celach promocyjnych i reklamowych, na co Klient wyraża zgodę.

 

15.     Wszelkie prawa autorskie do wizualizacji przysługują firmie „My Sweet Room s.c.”, Klient nie nabywa praw autorskich do wizualizacji lub projektu. Wraz  z zapłatą za usługę i nabyciem egzemplarza wizualizacji,  Klient nabywa  prawo do zastosowania wizualizacji  tylko do jednej realizacji.